• Жамангулов А.А.
  ф.-м.и.к., доцент, окуу иштери боюнча проректор, Окуу-методикалык кеңешинин төр-агасы
 • Суеркулова Н.Т.
  маалымат бөлүмүнүн башчысы - Окуу-методикалык кеңешинин төр-айымы
 • Шаршеева А.Н.
  «Экономика» программасынын ага окутуучусу - Окуу-методикалык кеңешинин катчысы

Окуу-методикалык кеңешинин мүчөлөрү

 • Батырканова Г.Д.
  э.и.к., илимий иштер боюнча проректор
 • Сагынбаева А.Т.
  э.и.к., «Экономика» программасынын жетекчиси
 • Акылбекова Н.И.
  э.и.д., доцент, «Менеджмент жана туризм» программасынын жетекчиси
 • Абдыкадырова М.Б.
  п.и.к., гуманитардык жана фундаменталдык дисциплиналар департаментинин жетекчиси
 • Адамкулова Е.К.
  э.и.к., доцент, «Экономика» программасыэ.и.к., доцент, «Экономика» программасы
 • Кешикбаева Г.А.
  э.и.к., доцент, «Экономика» программасы
 • Байгуттиев С.С.
  «Менеджмент жана туризм» программасынын доценти
 • Касымова А.Н.
  гуманитардык жана фундаменталдык дисциплиналар департаментинин ага окутуучусу
 • Иманалиева Ч.А.
  гуманитардык жана фундаменталдык дисциплиналар департаментинин ага окутуучусу
 • Неевина Е.А.
  «Менеджмент жана туризм» программасынын ага окутуучусу