Маалыматтык системалары жана технологиялары

Маалымат системалар жана технологиялар программасы Адам университетинин базасында 2020-жылы негизделген.
Учурда департаментти к.ф.-м.ни.к., доцент В.Ж.Мураталиева жетектейт.
«Маалымат системалар жана технологиялар» программасы студенттерге маалымат технологиялар тармагында кесиптик билим алууга мүмкүнчүлүк берет. Студенттер ГП «Инфоком», КНОКС Krena,  «Growave» ж.б. алдыңкы IT компанияларында практикадан өтүшөт.
Эл аралык стандарттарга ылайык жогорку билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу жана анын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн университетте академиялык мобилдүүлүк программалары иштейт, программанын эң мыкты студенттери көптөгөн өлкөлөрдүн алдыңкы университеттерине окууга жана стажировкага жөнөтүлүүдө

710200 – Маалымат системалар жана технологиялар бакалаврларды даярдоо багыты боюнча жогорку кесиптик билим берүүнүн негизги максаты программалык камсыздоону иштеп чыгуу, маалымат системаларды долбоорлоо, маалыматтарды чогултууга жөндөмдүү кесипкөй, социалдык жактан адаптацияланган, экономикалык жактан сабаттуу, маалыматты иштеп чыгуу жана талдоо, чечимдерди кабыл алуу, уюмдун ийгиликтүү иштеши үчүн маалымат базаларын түзүү жана башкаруу, программисттер тобунда ийгиликтүү иштөө жөндөмү бар адисти даярдоо болуп саналат.

Инсандык билим берүү жаатындагы 710200 – Маалымат системалар жана технологиялар бакалаврды даярдоо тармагы боюнча жогорку кесиптик билим берүү программасынын максаты:

- өзүн өзү уюштуруу жана өз алдынча билим алуу жөндөмдүүлүгү;
- жүрүм-турум жана ой жүгүртүү маданиятына ээ болуу;
- башкалар менен туура баарлашуу үчүн маалыматты талдоо жана кабыл алуу жөндөмдүүлүгү;
- максаттарды коюу жана ага жетүү жолдорун билүү;
- жарандык милдетти аткарууга жана патриоттуулукту көрсөтүүгө даяр болууга;
- социалдык, этникалык, диний жана маданий айырмачылыктарды сабырдуулук менен кабыл алууга даяр болуу.

Практика негизги билим берүү программасынын ажырагыс бөлүгү жана бакалаврды даярдоонун маанилүү этабы болуп саналат жана студенттерди өндүрүштүк шарттарда кесиптик жана практикалык даярдоодон турган окуу процессин уюштуруунун формаларынын бирин билдирет,; технологиянын жана эмгектин алдыцкы алдынкы методдорун оздоштуруу. Практика студенттердин өз алдынча иштөөсүн өнүктүрүүгө шарт түзөт. Практиканын жүрүшүндө студенттер өздөрүнө жүктөлгөн милдеттердин алкагында маалыматты өз алдынча тандап алууну жана системалаштырууну үйрөнүшөт; алган билимдерин практикада колдонуу; белгилүү бир өндүрүштүн ичинде колдонулган технологияны жана жабдууларды изилдөө; командада иштөө жөндүмдөрүн өнүктүрүү; өзүн өзү башкара билүү.

“Маалымат системалар жана технологиялар” адистигин аяктаган студент маалымат технологияларына байланыштуу ар кандай чөйрөлөрдө иштей алат. Ар бир банк, ар бир компания, ар бир мамлекеттик орган IT адистерге муктаж. Кайсы бир ишкананын ишин маалыматтык технологияларсыз элестетүү мүмкүн эмес. Квалификациялуу программисттер жана системалык администраторлор эл аралык эмгек рыногунда жогору бааланат. Бүгүнкү күндө IT индустриясы дүйнөдөгү эң келечектүү жана тез өнүгүп жаткан тармактардын бири. Жыл өткөн сайын IT адистери үчүн жаңы горизонттору ачылууда.
Маалымат системалар жана технологиялар адистигинин бүтүрүүчүлөрү үчүн келечектүү кесиптер:

- Программалык камсыздоону иштеп чыгуучу: программалык тиркемелерди түзүү, тестирлөө жана колдоо;
- Маалымат аналитикасы: чечим кабыл алуу үчүн чоң көлөмдөгү маалыматтарды чогултуу, талдоо жана интерпретациялоо;
- Системалык администратор: компьютер тармагын жана серверлерди орнотуу, конфигурациялоо жана тейлөө;
- Кибер коопсуздук боюнча адис: маалыматты жана маалыматтарды кибер чабуулдардан жана башка коркунучтардан коргоо үчүн жооптуу;
- Программалык камсыздоону иштеп чыгуучу: Бул веб-иштеп чыгуучу, мобилдик иштеп чыгуучу, маалымат базасын иштеп чыгуучу же ушул тармактагы башка адистер болушу мүмкүн;
- Санариптик видео, компьютердик графика жана анимация тармагындагы адис.

Мураталиева Венера  Женишбековна

Билими
1992 – 1998: Кыргыз мамлекеттик улуттук университети. Физик - мугалим

Илимий даражасы, наамы, кызматы
Физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент, «Математика жана табият илимдер» департаментинин башчысы

Эмгек ишмердүүлүгү
1998 – 2021 И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети. 
2021 – азыркы учурда Адам университети

Илимий басылмалар жана окуу иштери
- 30дан ашык илимий эмгектери жарык көргөн
- 15тен ашык окуу-методикалык эмгектер жарык көргөн, анын ичинен 3 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин мөөрү менен
- окулган дисциплиналар үчүн ОМК иштелип чыккан

Акыркы 3 жылдын ичинде квалификациясын жогорулатуу
Эл аралык илимий жана билим берүү мейкиндигине интеграциялоо, IPR MEDIA, 2021
Окуу процессинде онлайн куралдарды колдонуу. 25-26.08.2021
MOODLE системасында электрондук билим берүү курстарын долбоорлоо жана түзүү. 2021
«Билим берүү процесстеринин модулдук курулушу» тренинги
Академиялык тазалык жана илимий этика үчүн Кыргыз Республикасындагы антиплагиат системасы. 2022
ISO 900:2015 негизиндеги башкаруу системасынын менеджменти/ички аудит. 2022-ж.
Билим берүүдөгү менеджмент: студенттерге багытталган окутууну уюштуруу жана башкаруу. 27.03-7.04. 2023

Жамангулов Азат Айтбекович

Билими
1990 – 1995-жылдары: К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети. инженер-мугалим.

Илимий даражасы, наамы, кызматы
«Математика жана табият илимдер»департаментинин  доценти, ф.-м.и.к

Эмгек ишмердүүлүгү
1995–2019 К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети. 
2019 – азыркы учурда Адам университети

Илимий басылмалар жана окуу иштери
- 35тен ашык илимий эмгектери жарык көргөн
- 10дон ашык окуу-методикалык эмгектери жарык көргөн
- окулган дисциплиналар үчүн окуу методикалык комплекстер иштелип чыккан

Акыркы 3 жылдын ичинде квалификациясын жогорулатуу
Сапатты камсыздоо системасы, июль 2021-ж.
Окуу процессинде онлайн куралдарды колдонуу. 25-26.08.2021-ж.
Медицина адистерин даярдоо: көйгөйлөр жана перспективалар, 2022-жыл, март, Бишкек
Стандарт ISO 9001, №1 – 22DT
“Аралаш окутуу технологиясы (Blended Learning)»”, 4-июль – 1-сентябрь, 2022-жыл, SKLAD.

Иманалиева Чынара Анваровна

Билими
1986 – 1991 Фрунзе политехникалык институту 
инженер-системотехник

Илимий даражасы, наамы, кызматы
«Математика жана табият илимдер» департаментинин доцентинин милдетин аткаруучу

Эмгек ишмердүүлүгү
1996 – 2012 Кыргызстан Эл аралык университети
2012 – азыркы күнгѳ чейин  Адам университети

Илимий басылмалар жана окуу иштери
- 5тен ашык илимий макалалары жарык көргөн
- 10дон ашык окуу-методикалык эмгектери жарык көргөн
- окулган дисциплиналар үчүн окуу методикалык комплекстери иштелип чыккан (ОМК)

Акыркы 3 жылдын ичинде квалификациясын жогорулатуу
Окуу процессинде онлайн куралдарды колдонуу. 25-26.08.2021
MOODLE системасында электрондук билим берүү курстарын долбоорлоо жана түзүү. 2021
“Билим берүү процесстеринин модулдук түзүлүшү” тренинги
Онлайн марафон “Онлайн оюн- окуунун кызыктуу жана мотивациялоо ыкмасы катары” 2022-жыл 19-21-май, Zoom
Онлайн курс “Аркалаштырылган окутуу технологиясы” 2022-жылдын 4-июлунан 1-сентябрына чейин, 84 саат.

Донбаева Гүлайым Чыныбековна

Билими
1987-1992 билими жогорку, Ош мамлекеттик педагогикалык институту; Биология боюнча кошумча адистиги бар география мугалими, артыкчылык диплом

Илимий даражасы, наамы, кызматы
география илимдеринин кандидаты, доцент

Эмгек ишмердүүлүгү
1987-2006-жылдары – ОшМУ (студент, аспирант, окутуучу, ага окутуучу, кафедранын доценти, декандын орун басары);
2006-2018-жылдары – Талас мамлекеттик университети (Табият таануу факультетинин деканы, ТалМУнун дистанттык окутуу борборунун директору, табият таануу кафедрасынын доценти);
2018-жылдан бери - Ботаникалык бакчанын Илимий-изилдөө институтунун директорунун милдетин аткаруучу. КР УИА Э.Гареева.”
2022 – азыркы учурда Адам университети (айкалыш иштѳѳ).

Илимий басылмалар жана окуу иштери
60тан ашык илимий макалалар, тезистер, усулдук колдонмолор, окуу-усулдук колдонмолор, анын ичинде 1 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин мөөрү менен басылып чыккан жана окулган дисциплиналар боюнча окуу-методикалык материалдар иштелип чыккан.

Акыркы 3 жылдын ичинде квалификациясын жогорулатуу
Илим жана технология министрлиги (Шанхай, Кытай, 2019);
Кореянын улуттук арборетуму, Сеул, Түштүк Корея (2019-жыл);
«Дүйнөлүк маалыматтык журналдарда окумуштуулардын публикация активдүүлүгү», темасы боюнча квалификацияны жогорулатуу онлайн окутуу семинары;Ташкент, (2021) 
Н.Цицина, атындагы Башкы Ботаникалык бакча. Москва, Россия Федерациясы (2022);
Өзбекстан Республикасынын Илимдер академиясынын Ботаника институту, Ташкент, (2022).

Варшакидзе Абида Наждатовна

Билими
1982-1987 Жамбул педагогика институту, математика жана физика

Илимий даражасы, наамы, кызматы
«Математика жана табият илимдер» департаментинин ага окутуучусу

Эмгек ишмердүүлүгү
1987-1989-жылдары №9 Савва атындагы мектеп-гимназиясы., KZ
1989-2000 №66  орто мектеби, Бишкек шаары
2000-2013 КУАУнун Жогорку жана прикладдык математика кафедрасынын ага окутуучусу
2013-2016 КОМТЕХНО, окутуучу
2016-азыркы учурда Адам университети

Илимий басылмалар жана окуу иштери
- 12 илимий макала жарык көргөн
- математика боюнча методикалык көрсөтмөлөр иштелип чыккан
- бардык окулган дисциплиналар боюнча окуу-методикалык комплекстер иштелип чыккан.

Акыркы 3 жылдын ичинде квалификациясын жогорулатуу
Окуу процессинде онлайн куралдарды колдонуу. 25-26.08.2021
Заманбап билим берүү технологиялары жана санариптик инструменттер. Москва 2021
Натыйжалуу онлайн сабактын сырлары. Техникалар жана санариптик аспаптар. Москва 2021 
Онлайн марафон "Онлайн оюн - окууга кызыктыруу жана мотивациялоо ыкмасы катары". 2021
Эмоционалдык жана кесиптик чарчоо. Октябрь 2022-ж.
Мугалимдин жаңы компетенциялары: активдүү методдор жана заманбап окутуу тенденциялары. Октябрь, 2023-ж.
Билим берүү психологиясы жана педагогикасы: актуалдуу маселелер жана өнүгүү перспективалары. январь 2024.

Суеркулова Замира Темиркуловна

Билими
1999 – 2009: Кыргыз мамлекеттик улуттук университети: «Катуу нерселердин электроникасынын материалдары жана компоненттери», «Стратегиялык менеджмент» адистиги боюнча магистратура

Илимий даражасы, наамы, кызматы
«Математика жана табият илимдер» департаментинин ага окутуучусу

Эмгек ишмердүүлүгү
2000 – 2004 И.Раззаков атындагы КМТУ. 
2013 – азыркы учурга чейин Адам университети

Илимий басылмалар жана окуу иштери
- 5тен ашык илимий макалалары жарык көргөн
- 10дон ашык окуу-методикалык эмгектери жарык көргөн
- окулган дисциплиналар үчүн ОМК иштелип чыккан

Акыркы 3 жылдын ичинде квалификациясын жогорулатуу
MOODLE электрондук платформасы менен иштөөнүн негиздери, 2020-жыл.
Окуу процессинде онлайн куралдарды колдонуу. 25-26.08.2021
 MOODLE системасында электрондук билим берүү курстарын долбоорлоо жана түзүү. 2021
Онлайн марафон “Онлайн оюн окуунун кызыктуу жана мотивациялоо ыкмасы катары” 19-21-май, 2022-ж.
Аралаштырылган окутуу технологиясы. 4.07- 1.09. 2022-ж.

Назарбаева Наргиза Шекербековна

Билими
1996-2001-ж. Ош технологиялык университети. Маалыматтык технологиялар факультети, инженер-программист


Илимий даражасы, наамы, кызматы
«Математика жана табият илимдер» департаментинин ага окутуучусу

Эмгек ишмердүүлүгү
2000.11.29 - 2003.04.15 ОшТУ 
2003.06.09 - 2006.09.01 Кыргыз билим берүү академиясы, Маалыматтык тармактар ​​жана ресурстар бөлүмү 
2006.09.01 - 2007.09.01 Раззаков атындагы КМТУ, ЭИС кафедрасы, окутуучу 
2021ж –азыркы учурда Адам университети

Илимий басылмалар жана окуу иштери
- 2 илимий макала жарык көргөн
- Математика жана информатика боюнча окуу-методикалык куралдар иштелип чыккан
- Окулган бардык дисциплиналар үчүн ОМК иштелип чыккан
- Табигый жана математикалык предметтерди анкета чөйрөсүндө окутуу

Акыркы 3 жылдын ичинде квалификациясын жогорулатуу
SKLAD онлайн курсу "Аралаш окутуу технологиясы"
MOODLE 2021 системасында электрондук билим берүү курстарын түзүү
Вебинар “Кантип жакшы илимий макала жазуу керек жана аны Scopus же Web of Scienceте индекстелген эл аралык журналга кантип жарыялоо керек”. январь 2022
Онлайн курс “Аралаш окутуу технологиясы”. 2022-жылдын 4-июлунан 1-сентябрына чейин
Data Science. 24-апрелден 24-июлга чейин.

Жалилова Гүлнарида Расулбековна

Билими
2016 – 2020: Борис Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университети
КОСУ; Колдонмо математика жана информатика;
2020 – 2022: Экономикадагы маалыматтык системалар жана технологиялар кафедрасынын магистри; Маалыматтык системалар жана технологиялар боюнча магистр даражасы;

Илимий даражасы, наамы, кызматы
«Математика жана табият илимдер»департаментинин окутуучусу

Эмгек ишмердүүлүгү
2019-2020 Лондон тилдер жана маданияттар мектеби;
2020-2021 М.М.Адешев атындагы Ош технологиялык университети.;
2021 – 2022 «МаксСофт» ЖЧКсы;
2023 – азыркы учурда Адам университети

Илимий басылмалар жана окуу иштери
- 2 илимий макала жарык көргөн
- окулган дисциплиналар үчүн окуу материалдары иштелип чыккан
    
Акыркы 3 жылдын ичинде квалификациясын жогорулатуу

Англис тили, Тилдер жана маданияттар Лондондук мектеби 2020
Бизнести башкаруу курсу, Kingston International College 2023
Маалыматтарды талдоо боюнча өркүндөтүлгөн курс. 2023
МКТ программалоо (Интернет иштеп чыгуу, негизги AI билим берүү) 2023

Садыкова Алиман Даниловна

Билими
2012-2013 Профессионалдык колледж - “Билим берүүдөгү маалыматтык технологиялар институту (ISITO)”
2014-2018 И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети. 
Факультет: транспорт жана машина куруу
Багыты: Маалыматтык системалар жана технологиялар
Профили: Медиа индустриядагы маалыматтык системалар жана технологиялар
2018-2020 И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети. 
Факультет: Магистратура жогорку мектеби
Багыты: Маалыматтык системалар жана технологиялар
Профили: Медиа индустриядагы маалыматтык системалар жана технологиялар

Илимий даражасы, наамы, кызматы
«Алтын түйүн» НДИТА, мугалим
«Математика жана табият илимдер» кафедрасынын окутуучусу

Эмгек ишмердүүлүгү
2018-2020 – И.Раззаков атындагы КМТУ.: Физика кафедрасы, лаборант 
2020-2021 – И.Раззаков атындагы КМТУ:   «Полиграфия» кафедрасы, инженер-программист, окутуучу (0,5 ст.)
2021-2022 – И.Раззаков атындагы КМТУ:   «Полиграфия» кафедрасы, окутуучу
2022 – азыркы учурда - «Алтын түйүн» улуттук балдар инженердик-техникалык академиясы, мугалим
2022 - азыркы учурда- Адам университети, окутуучу (сырттан )

Осмонова Римма Чынарбековна

Билими
1991-1999-жылдары И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети – Техникалык системалардагы башкаруу жана автоматташтыруу.
(система боюнча инженер)

Илимий даражасы, наамы, кызматы
Техникалык илимдеринин кандидаты, И.Раззаков атындагы КМТУнун Экономикадагы маалыматтык системалар кафедрасынын доценти, «Математика жана табият илимдер» кафедрасынын доценти

Эмгек ишмердүүлүгү
1993 -2000 ФПИ, КТУ - Автоматтык башкаруу бөлүмүнүн инженери
1998 - 2000 ФПИ, КТУ - Автоматтык башкаруу кафедрасынын окутуучусу (сырттан).
2008 - 2011 И.Раззаков атындагы КМТУ – ФИТтин деканатынын инженери
2011 - 2012 И.Раззаков атындагы КМТУ – Кыргыз-Корея ЦИТ. жетектөөчү адиси
2008-2020 И.Раззаков атындагы КМТУ – прикладдык математика жана информатика кафедрасынын ага окутуучусу (сырттан )
2020 – 2023 И.Раззаков атындагы КМТУ – Прикладдык математика жана информатика кафедрасынын доценти (сырттан)

Илимий басылмалар жана окуу иштери
50дөн ашык басылып чыккан илимий эмгектерге ээ
МЕТОДОЛОГИЯЛЫК УСУЛДАР 
1.MS SQL Server чөйрөсүндөгү маалыматтар базасын башкаруу системаларын долбоорлоо. PMiI, BI адистиктери боюнча курстук иштерди аткаруу боюнча методикалык көрсөтмө // СК «Техник», КМТУ. – Бишкек, 2018-жыл
2.MS SQL Server чөйрөсүндөгү маалымат базалары  Лабораториялык иштерди аткаруу боюнча методикалык көрсөтмө // СК «Техник», КМТУ. – Бишкек, 2016-ж
3.Глобалдык жана жергиликтүү тармактар. Лабораториялык иштер боюнча колдонмо // СК «Техник», КМТУ. – Бишкек, 2024

Акыркы 3 жылдын ичинде квалификациясын жогорулатуу
01.05.2022 – 19.01.2022 Аккредитация, рейтинг жана сертификациянын көз карандысыз институтунун “Билим берүү тармагындагы аккредитация боюнча эксперт”
«Кийинки муундун билим берүү потенциалын жогорулатуу». 10.01 – 25.02.2022
"Интеллектуалдык чоң маалыматтарды талдоо боюнча методологиялар жана көндүмдөр." 4-8-июль, 2022-жыл.