Адам университети
Адам университетинин миссиясы - азыркы өзгөрүп жаткан дүйнөдө натыйжалуу иштөөгө гана эмес, аны жигердүү өнүктүрүүгө жана атаандаштыкка жөндөмдүү кадрларды даярдоо аркылуу коомдун социалдык жана экономикалык институттарынын туруктуу өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү

Абитуриенттерди онлайн режиминде каттоо

Биз менен окугула

Адам университетинде сизди кызыктырган идеяларды изилдеп, сизди шыктандырган адамдарды таап, жашооңузду жана айлана-чөйрөнүздү өзгөрткөн ачылыштарды жасай аласыз.

Биз билим берүү чөйрөсүндө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайбыз. Сизге уникалдуу даражага ээ болуу үчүн заманбап онлайн жана оффлайн окуу программалары берилет. Дүйнө жүзүндөгү эл аралык байланыштар тармагынын негизинде сиз окууңуздун бир бөлүгүн чет өлкөдө окуй аласыз.

Кирүү шарттары

Электрондук билим берүү

Ачык билим берүү курстары, онлайн конференциялары жана вебинарлар аркылуу кесиптик компетенцияларыңызды калыптандырып, практикалык көндүмдөрдү өнүктүрүңүз

Биз бүтүрүүчүлөрүбүзгө келечекте кызыктуу жана татыктуу жумуш орундарын табууга, ал эми компанияларга - квалификациялуу, жөндөмдүү жана таланттуу кызматкерлерди дардап берүүгө жардам беребиз.

Эл аралык кызматташтык

Адам университетинде окуп, биздин кош диплом программасы боюнча билим алыңыз. Биз алдыңкы университеттер жана эл аралык программалар менен кызматташабыз. Адам Университетинин Эл аралык агентстволор менен кызматташкан долбоорлоруна жигердүү катышыңыз.

Студенттик жашоо

Адам Университетинин чоң жана ынтымактуу студенттик коомчулугунун мүчөсү бол! Активдүү студенттер SIFE-Enactus, AIESEC эл аралык студенттик уюмдарынын катышуучусу боло алышат.